Aktivity s LearnSpanishCourses.com

Konference

Konference organizované naší školou, týkající se španelského jazyka, ekonomiky nebo jiných aspektu spolecnosti, poskytne studentum rozmanité a velice zajímavé informace o Španelsku a ze sveta. Na techto povýukových aktivitách Vás naši lektori privítají v audiovizuální posluchárne, abyste si popovídali o španelské literature, historii, umení a geografii.

Activities in our Spanish school: Conferences

Pri každé diskusi obdržíte materiál se základními informacemi o predmetu, aby jste meli k dispozici základní informace a data. Témata jako Cervantes, španelská kolonizace Ameriky, obcanská válka, nebo také známí španelští malíri budou do hloubky vysvetleny.

Tyto poobedové besídky také nabudou formu debat o aktuálních otázkách sveta, historických nejasností, címž máte možnost seznámit ostatní s Vašim názorem a prosadit jej. Politika, sociální aspekty, terorizmus, zábavní prumysl jsou bodem diskusí, vždy slušným a zdvorilým zpusobem.

Hned po kurzech španelštiny jsou tyto debaty, diskuse nejúcinnejším zpusobem jak rozšírit slovní zásobu a vedomosti o geografii, umení a historii. Snažíme se tyto fakta vysvetlit jednoduše, aby studenti mohli pochopit idiosynkrazii nejenom Španelska, ale také celého sveta.

Konference probíhají výlucne ve španelském jazyku, a tak prispejí k budování Vaší slovní zásoby a sluchovému porozumení.