Aktivity s LearnSpanishCourses.com

Psací a ctecí workshopy

LSC organizuje každý týden ctecí workshopy, a poskytuje tím možnost svým studentum zlepšit si výslovnost a intonaci ve španelštiny. Pracuje se jak s úryvky známých díl španelské literatury, tak s aktuálními informacemi denního tisku. Text se precte nahlas, a lektor opraví chyby ve výslovnosti a v intonaci. Ruzné verše a intonace budou hloubkove zkoumány. Dobre pripravený lektori vedou tato stretnutí.

Activities in our Spanish school: Writing and Reading Workshop

Na druhé strane, na psacích workshopech se studenti naucí nové psané výrazy, ruzné styly a pravopis pod dozorem lektora se specializací žurnalistiky. Na techto setkáních budete psát esseje a ruzné jiné kompozice, abyste si zlepšili Vaše psací schopnosti. Jako príklad Vašich úkolu bychom mohli uvést psaní komentáru a žurnalistických clánku.