Naucte se španelsky ve Španelsku

Naucte se španelsky s LSC

Learn Spanish with LSC

Španelština je mezinárodní jazyk, uznaný národním v 21 zemích. V posledním desetiletí se zájem o kurzy španelštiny zdvojnásobil. Je materským jazykem více než 400 milionu lidí (tretí svetový jazyk) a tento pocet neustále roste. Dalších témer 100 milion lidí má španelštinu jako svuj druhý jazyk. Presto, že se touto recí mluví v zemích velice vzdálených od sebe, existuje urcitá kulturní jednotnost jazyku, která umožní obyvatelstvu obou brehu Atlantiku porozumet jeden druhému.

Více než 47 miliónu lidí na zemi studuje španelštinu. Španelština je nejvíce studovaným jazykem v nehispánských zemích Ameriky a v Evrope. V dnešní dobe je oficiálním jazykem OSN, Evropské unie a jiných mezinárodních organizací.

Znalost španelštiny vám muže otevrít možnosti na trhu práce, a taktéž ulehcit Váš postup na mezinárodní scéne. Samozrejme existuje mnoho dalších duvodu proc studovat španelštinu. Mezi hlavní urcite patrí rozmanitost španelské a hispánské kultury, architektury, literatury a umení.

Behem 21.století se bude španelština rozširovat vetším tempem než vetšina jazyku sveta. Práve z tohoto duvodu bude jeho vliv rust a stává se tak populárním jazykem. (Napr.: se ocekává, že španelština se stane behem príštích 50 let materskou recí poloviny populace USA.) Rocenka Institutu Cervantes predpovídá, že v roce 2050 bude za svuj materský jazyk považovat španelštinu minimálne 550 milionu lidí.

 
This website uses cookies to enhance your user experience on learnspanishcourses.com Accept More info