Jazykové kurzy španelštiny v Salamance (Španelsko)

D.E.L.E. Kurz

Tento specifický kurz je nabízen tem studentum, kterí chtejí úspešne složit zkoušku D.E.L.E., mezinárodní jazykovou zkoušku overující úroven praktických znalostí španelštiny.

Kurz se skládá z dvou lekcí gramatiky, dvou hodin konverzace a z hodiny konkrétní prípravy na zkoušku, pomocí textu a zkoušek z minulých let a taktéž pomocí specializovaných knih a materiálu.

Nezapomente, že zkoušky D.E.L.E. se konají v listopadu a v kvetnu. Ceny zkoušky nejsou zahrnuty v kurzovném.

Pro více informací o našich jazykových kurzech španelštiny:

info@learnspanishcourses.com