Aktivity s LearnSpanishCourses.com

Konferencie

Konferencie organizované našou školou, týkajúce sa španielského jazyka, ekonomiky alebo iných aspektov spolocnosti, poskytujú študentom rozmanité a velmi zaujímavé informácie o Španielsku a zo sveta. Na týchto povýukových aktivitách Vás naši lektori privítajú v audiovizuálnej posluchárni, aby ste sa porozprávali o španielskej literatúre, histórii, umení alebo geografii.

Activities in our Spanish school: Conferences

Pri každej diskuzii obdržíte materiál so základnými informáciami o téme, aby ste mali k dispozícii základné informácie a údaje. Témy ako Cervantes, španielská kolonializácia Ameriky, obcianská vojna, alebo aj známi španielskí maliari sú do hlbky prediskutované.

Tieto popoludnajšie besiedky tiež nadobudnú formu debát o aktuálnych otázkach sveta, historických nejasností, cím máte možnost oboznámit ostatných s Vašimi názormi a presadit si ich. Politika, sociálne aspekty, terorizmus, zábavný priemysel sú témami diskusií vždy slušným a zdvorilým spôsobom.

Popri kurzoch španielciny sú tieto debaty a diskusie najúcinnejším spôsobom, ako rozšírit slovnú zásobu a vedomosti o geografii, umení a histórii. Snažíme sa tieto fakty vysvetlit jednoducho, aby študenti mohli pochopit idiosynkráziu nielen Španielska, ale tiež celého sveta.

Konferencie prebiehajú výlucne v španielskom jazyku, a tak prispejú k budovaniu Vašej slovnej zásoby a sluchovému porozumeniu.