Aktivity s LearnSpanishCourses.com

Exkurzie

Iná možnost využívania volného casu je zúcastnit sa exkurzií, ktoré LSC organizuje do nedalekých miest. Exkurzie môžu trvat pól dna, môžu byt celodenné alebo dvojdnové. LSC Vám zabezpecí dopravu, hotel, sprievodcu, vstupenky do múzeí atd.. Jediné co musíte urobit Vy, je prihlásit sa na recepcii, zobrat si so sebou foták a vychutnávat si den.

Activities in our Spanish school: Excursions

Cielové stanice sa vyberajú podla požiadaviek študentov. Ak chcete navštívit španielské alebo portugalské mestá v blízkosti Salamanky, ako sú Madrid, Avila, Segovia, Burgos, Porto alebo Lisabon, LSC Vám ponúka túto možnost užívat si historických miest plných ocarujúcimi monumentami. Taktiež malé mestecká v provincii Salamanky, ako Sierra de Francia, Aldeadavila, Ciudad Rodrigo alebo La Alberca sa oplatí navštívit.

LSC si vyhradzuje právo na to, že jednotlivé aktivity bude realizovat len v prípade dostatocného poctu prihlásených študentov. Casový plán jednotlivých aktivít je vyvesený vždy v vstupnej hale.