Aktivity s LearnSpanishCourses.com

Písacie a cítacie workshopy

LSC organizuje každý týžden cítacie workshopy, a poskytuje tým možnost svojím študentom zlepšit si výslovnost a intonáciu v španielcine. Pracuje sa s úryvkami známych diel španielskej literatúry, ale aj s aktuálnymi informáciami dennej tlace. Text sa precíta nahlas, a lektor opraví chyby vo výslovnosti a v intonácii. Rôzne verše a intonácie budú detailne skúmané. Tieto stretnutia vedú dobre pripravení lektori.

Activities in our Spanish school: Writing and Reading Workshop

Na druhej strane, na písacích workshopoch sa študenti naucia nové písané výrazy, rôzne štýly a pravopis pod dozorom lektora so špecializáciou žurnalistiky. Na týchto stretnutiach budete písat esseje a rôzne iné kompozície, aby ste si zlepšili Vaše písacie schopnosti. Ako príklad Vašich úloh by sme mohli uviest písanie komentárov a žurnalistických clánkov.