Naucte se španelsky ve Španelsku

Naucte sa španielsky s LSC

Learn Spanish with LSC

Španielcina je medzinárodný jazyk, uznaný národným v 21 štátoch. V poslednom desetrocí sa záujem o kurzy španielciny zdvojnásobil. Je materským jazykom viacej ako 400 miliónov ludí(tretí svetový jazyk), a toto císlo stále rastie. Taktiež okolo 100 miliónov ludí má španielcinu ako svôj druhý jazyk. Napriek tomu, že týmto jazykom sa hovorí v zemiach velmi vzdialených od seba, existuje urcitá kultúrna jednotnost jazyka, ktorá umožní obyvatelstvu obidvoch brehov Atlantiku porozumiet jeden druhému.

Viac ako 47 miliónov ludí študuje španielcinu na zemi. Španielcina je najviac študovaným jazykom v nehišpánskych zemiach Ameriky a Európy. V súcasnosti je oficiálnym jazykom OSN, Európskej únie a iných medzinárodných organizácií.

Znalost španielciny Vám môže otvorit možnosti na trhu práce, a taktiež ulahcit Váš postup na medzinárodnej scéne. Samozrejme existuje mnoho dalších dôvodov preco študovat španielcinu. Medzi hlavné urcite patrí rozmanitost španielskej a hišpánskej kultúry, architektúry, literatúry a umenia.

Pocas 21.storocia sa bude španielcina rozširovat rýchlejším tempom ako vetšina jazykov sveta. Práve kvôli tomu bude jeho vplyv narastat, a stane sa tak populárnym jazykom. (Napr.:ocakáva sa, že španielcina sa stane v briebehu budúcich 50 rokov materskou recou pólky populácie Spojených štátov amerických.) Rocenka Inštitútu Cervantes predvovedala, že v roku 2050 bude za svôj materský jazyk považovat španielcinu minimálne 550 miliónov ludí.