Naše kurzy španielciny v Barcelone

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

  • Individuálne vyucovanie pozostáva z 1, 2, 3 alebo viacerých hodín denne
  • Obsah, datum nástupu na kurz ako i samotný casový rozvrh sa prispôsobujú potrebám študenta. Ponúkame kurzy všetkých vedomostných kategórií. Dokážeme zabezpecit aj individuálne vyucovanie pre 2 osoby, ktoré chcú študovat spolu, a to za predpokladu, že majú podobné jazykové vedomosti a potreby.

Pre viacej informácií o našich kurzoch španielciny:

info@learnspanishcourses.com