Španielcina v Španielsku

Španielcina s LSC

Learn Spanish with LSC

Štúdium španielciny je jednoduché, lebo jej hláskovanie je fonetické (cíta sa takisto ako sa píše). Takže, ked vidíte slovo napísané, ihned viete aj to, ako toto slovo znie precítané, co je velkou výhodou pre študujúcich španielcinu.

Španielský jazyk má velmi bohatú históriu. Vznikla z ruín latinského jazyka, jazyka Rímskej ríše, ktorá se rozšírila do Hišpánie v roku 218 p.n.l.. Odstránila miestne jazyky Ibérskych a Keltských kmenov. Ako jeden z románských jazykov, podobne ako francúzština, taliancina a portugálcina, je dialektom latiny. Takže pre ludí zo Západu je slovná zásoba dost podobná.

Po oslabení a rozpadu Rímskej ríše, sa latinský jazyk vyvíjal dalej. Tradicné formy vyjadrovania a nové lingvistické prvky sa miešali. Od 9. do 12. storocia sa románske jazyky vyvíjali a vznikli tak románské jazyky ako leóncina, kastilcina, galicijcina a kataláncina, nezávislé na latine a každá s vlastným systémom.

Ale španielská kastílcina bola jazykom urceným pre rozšírenie vo svete, kvôli kastilskej expanzie na Iberskom poloostrove, a neskôr pri americkej kolonizácii.